Popular Tags:

Kids’ Paradise in Egyptische woestijndorpen – nieuw

Sinds 2000 bezoeken Magda en haar man minstens eens per jaar kleuterscholen in Egypte. Tot nog toe bood ze -met succes – vooral inspiratie aan voor een andere educatieve aanpak, meer op maat van kleuters. Sinds enkele jaren groeit bij haar contactpersonen ter plaatse de vraag naar bijkomende financiële steun. Na de val van het regime van Moebarak mogen nu immers ook kerkelijke instanties scholen bouwen.

In de woestijndorpen waar Magda vooral actief is, blijft dat zonder steun van buitenaf echter dode letter. Zij rekent dus op uw steun om naast haar inspiratie en werkmateriaal voor een nieuwe educatieve aanpak, ook een bijdrage te kunnen leveren aan de bouw van schooltjes, de renovatie van daken en muren, de installatie van toiletten, e.d.

De kleuters in de woestijndorpen hebben uw steun hard nodig (Kids’ Paradise – 2018/53).

Meer info in ProMagazine nr. 7.25 – 2 (p.3 en 4).

Print Friendly

Steun unieke methodeschool in India – nieuw

De Chirumalar-school in Zuid-India is de eerste die het kind centraal stelt in de onderwijsfilosofie, vergelijkbaar met die van de zogenaamde methodescholen in België. De constructieve pedagogiek sluit het best aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen van Dalit-ouders en van andere jongeren die in het traditionele onderwijssysteem uitvallen.

De naam ‘chirumalar’ betekent in de Tamiltaal ‘kleine bloem‘. De school stelt zich dan ook als eerste doel om de meisjes van de Dalit-ouders, de kastenlozen en dus armste bevolkingsgroep, te doen openbloeien en weerbaar te maken.

De school bestaat tien jaar, de eerste leerlingen bereiken nu dan ook de cruciale leeftijd van 15 à 16 jaar. De verleiding om de school te verlaten wordt groot, alhoewel de leerlingen net dan nog twee jaar zouden moeten verder studeren om echt kans te hebben om terecht te komen in de beter betaalde jobs, met écht goede perspectieven.

Vandaar dat Vincenzo, Mayumi en Mabel 60 studenten een beurs van € 80 per student willen kunnen aanbieden. Uw bijdrage is van harte welkom (constructive pedagogy – 2018/52)!

Meer info in ProMagazine nr. 7.25 – 2 (p.1 en 2).

Print Friendly

Veilig leerlingenvervoer op Congostroom – nieuw

Kinderen die in boten naar school varen, dat is dagelijkse realiteit voor veel dorpen langs de Congostroom. De kinderen leggen dat traject alleen af, niet begeleid door een volwassene…

In de Evenaarsprovincie alleen al komen er zo jaarlijks een 1.500 kinderen door verdrinking om, op de weg van en naar school. Dat cijfers is onaanvaardbaar hoog, help ons dit terug te dringen.

Elozi Lompanda rekent op uw bijdrage om grotere en stabielere boten te laten bouwen, die te voorzien van buitenboordmotoren, zodat de kinderen veilig in een ‘schoolbus’ op weg kunnen: een volwassene aan het roer, zij zittend in de prauw. Als het even kan, voorzien van reddingsvesten, als er voldoende middelen zijn om ook die nog aan te kopen.

Bij voorbaat dank voor uw steun (schoolboten – 2017/50)!

Meer info in ProMagazine nr. 6.24 (p.1 en 2).

Print Friendly

drukkerij-opleiding (Burkina Faso) – nieuw

De drukkerij ‘Les presses Africaines’ stelt zichzelf twee onderwijsopdrachten.

Eerst en vooral wil de drukkerij een volwaardige stageplaats worden voor een beroepsopleiding in de uitgeverswereld. Er is immers geen enkele school die zo’n opleiding aanbiedt, dus al wie op dat vlak iets wil bijleren, moet dat op de werkvloer doen.

Daarnaast wil de drukkerij binnen afzienbare tijd ook de productie van handboeken en schoolmateriaal optrekken. Momenteel zijn de omliggende onderwijsinstellingen grotendeels afhankelijk van import van Franstalig drukwerk. De drukkerij wil haar aanbod meer afstemmen op de lokale noden.

Vandaar de oproep van frère Alain om dit opleidingsproject te steunen (Drukkerij-opleiding – 207/51).

Meer info in ProMagazine nr. 6.24 (p.3).

Print Friendly