Blije gezichten in Dbayeh!

De kinderen in het vluchtelingenkamp Dbayeh in Libanon kregen deze kerst een extra steuntje in de rug. Sympathisanten zamelden maar liefst 6000 euro in! Dankzij deze steun kunnen ook de kinderen van de Syrische vluchtelingen die sinds enkele maanden het kamp overspoelen, naar school.

Welzijnsprogramma Jakarta, Indonesië

Welzijnsprogramma JakartaMeer dan 900 kinderen jonger dan 14 jaar leven in de sloppenwijken in het noorden en het oosten van Jakarta. Met een welzijnsprogramma op maat beschermen we de kinderen tegen de gevaren van de straat en maken we werk van respect voor kinderrechten. Kinderen krijgen bovendien de kans om naar school te gaan en we richten kleuteronderwijs in.

Vluchtelingenkamp Dbayeh, Libanon

Het Midden-Oosten beleeft een woelige tijd. Sinds 2011 sloegen honderdduizenden Syriërs op de vlucht voor het geweld in hun land. Velen zochten hun toevlucht in buurland Libanon, onder andere in het vluchtelingenkamp Dbayeh. In dat kamp ten noorden van de hoofdstad Beiroet leven sinds 1956 Palestijnse vluchtelingen.

Het is belangrijk dat de Palestijnse en Syrische kinderen in het kamp naar school gaan. Maar het leven in Libanon is duur, zeker voor mensen die hun hele hebben en houden achtergelaten hebben. Om één kind naar school te laten gaan, betalen ouders minstens 25 euro per maand. Het gemiddeld loon bedraagt ongeveer 220 euro. Daarom betaalt Proma het schoolgeld, de handboeken en de transportkosten van de kinderen. Dimitri en Rowad kregen dankzij jouw steun de kans om naar school te gaan. Je leest hun getuigenis in ProMagazine.

K’Anchay, Bolivia

K'AnchayIn het Hoogland van Bolivia steunen we acht internaten. De internaten functioneren als kleine educatieve gemeenschappen voor jongeren afkomstig uit landbouwfamilies in ver afgelegen gebieden in Noord-Potosí. We nemen een deel van de werkingskosten van de internaten op ons en betalen de schoolkosten van een vijftiental internen tijdens hun middelbare en hogere studies. De jongeren die we steunen zijn voornamelijk meisjes die uit arme families komen en ijverige studenten zijn.