Vluchtelingenkamp Dbayeh, Libanon

Het Midden-Oosten beleeft een woelige tijd. Sinds 2011 sloegen honderdduizenden Syriërs op de vlucht voor het geweld in hun land. Velen zochten hun toevlucht in buurland Libanon, onder andere in het vluchtelingenkamp Dbayeh. In dat kamp ten noorden van de hoofdstad Beiroet leven sinds 1956 Palestijnse vluchtelingen.

Het is belangrijk dat de Palestijnse en Syrische kinderen in het kamp naar school gaan. Maar het leven in Libanon is duur, zeker voor mensen die hun hele hebben en houden achtergelaten hebben. Om één kind naar school te laten gaan, betalen ouders minstens 25 euro per maand. Het gemiddeld loon bedraagt ongeveer 220 euro. Daarom betaalt Proma het schoolgeld, de handboeken en de transportkosten van de kinderen. Dimitri en Rowad kregen dankzij jouw steun de kans om naar school te gaan. Je leest hun getuigenis in ProMagazine.

Print Friendly, PDF & Email

Vissersdorp Thoothur, India

ThoothurDe vrouwen en kinderen in het vissersdorp Thoothur in Tamil Nadu hunkeren naar onderwijs en vorming. De mannen zijn vaak wekenlang op zee. Ze varen tot Goa, Mumbai, Chennai en zelfs de Arabische kusten waar ze een markt vinden voor hun haaien. De vrouwen blijven alleen achter en zijn aan de oude tradities gebonden. De meesten hebben nooit een opleiding genoten.

Samen met de Indische zusters van Sint-Jan de Doper komt Proma tegemoet aan hun vraag. Voor de allerkleinsten richtten we een kleuterschool in met didactisch materiaal en voor de nieuwe lagere school kochten we banken en lessenaars. Ook in de toekomst kunnen de vrouwen en kinderen in Thoothur op ons rekenen om de kleuter- en lagere school verder in te richten. Kunnen ze ook op jou rekenen?

Vermeld 2011/15 Thoothur in de mededeling van je overschrijving.

ProjectenProjecten AziëSteun aan scholen

Print Friendly, PDF & Email

Vormingsprogramma in Sapang, Filipijnen

Sapang Samen met de Broeders van Tiberiade en de lokale bevolking zet Proma een alomvattend vormingsprogramma op poten in Sapang, op het eiland Talim ten zuiden van de hoofdstad Manilla.

Print Friendly, PDF & Email