Integrale vorming in Andahuaylillas, Peru

Integrale vorming AndahuaylillasProma steunt de integrale vorming van de inwoners van Andahuaylillas in het zuiden van Peru op 40 minuten rijden van Cuzco. In samenwerking met de zusters van het Heilig Hart van Jezus en in overleg met de bewoners, de lokale autoriteiten en de school Colegio San Ignacio de Loyola  streven we naar kwaliteitsvol onderwijs waar ieder zijn vaardigheden kan ontwikkelen en werken we aan een cultuur van solidariteit en vrede.

Jardín Infantil Fabiola, Chili

Sorry! Proma steunt niet langer het project Jardín Infantil Fabiola in Chili. Na een jarenlange vruchtbare samenwerking staat het project op eigen benen. De lokale bevolking heeft het project nu volledig zelf in handen. Onze taak zit er op. We danken je van harte voor je jarenlange steun.

Andere kinderen en jongeren hebben echter nog steeds je steun nodig om naar school te kunnen gaan en toegang te hebben tot vorming. Neem daarom eens een kijkje in onze andere projecten. Kunnen we blijven rekenen op jouw steun?

Projecten Projecten Latijns-AmerikaVorming jongeren

Naar school dankzij Ephata, Mali

Sorry! Proma steunt niet langer het project Ephata in Mali. Neem daarom eens een kijkje in onze andere projecten. Kunnen we rekenen op jouw steun?

Blije gezichten in Dbayeh!

De kinderen in het vluchtelingenkamp Dbayeh in Libanon kregen deze kerst een extra steuntje in de rug. Sympathisanten zamelden maar liefst 6000 euro in! Dankzij deze steun kunnen ook de kinderen van de Syrische vluchtelingen die sinds enkele maanden het kamp overspoelen, naar school.