Nieuw project ‘landbouwschool Gothèye’ in Niger

Gothèye is een plattelandsdistrict in Niger, aan de oevers van de Niger-stroom. Voedselzekerheid is er een grote uitdaging; de vlucht van jongeren naar grotere steden een enorm probleem.

Gothèye ligt weliswaar aan de rand van de Sahel maar gelukkig wel aan de oevers van een rivier. Dat maakt de locatie geschikt voor de verdere uitbouw van een landbouwschool, waar jongeren les krijgen rond land- en tuinbouwactiviteiten: aanplanten van bomen, het kweken van groenten en andere gewassen, akkerbouw, enz. Van belang is dat de streek groener wordt, als buffer tegen het woestijnzand.

Het project heeft oog voor landbouwproductie, maar werkt ook rond ‘voedseltransformatie‘: het ter plaatse bewerken van de oogst, zodat het geproduceerde voedsel meer oplevert bij verkoop op de markten. Help mee om de jongeren uit Gothèye betere perspectieven te bieden op een rendabele land- en tuinbouwactiviteit in eigen streek.

Meer info over het project ‘landbouwschool Gothèye – 2019/64‘ leest u in ProMagazine 8.29-2 (pag. 3)