Visie

We zijn er rotsvast van overtuigd dat onderwijs en vorming niet alleen een basisnood, maar ook een basisrecht zijn voor ieder mens. Het zijn essentiële bouwstenen voor een betere en rechtvaardige samenleving. Ze helpen mensen op weg naar een menswaardig leven en een kansrijke toekomst. Ze zijn noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leiden tot duurzame ontwikkeling.

Met een diploma of een opleiding hebben mensen immers meer kans op werk en dus op een betere toekomst. Een toekomst zónder armoede, maar mét kansen. We leveren zo een bijdrage aan de Millenniumdoelstellingen die onder meer kwaliteitsvol basisonderwijs voor elk kind, waar ook ter wereld, nastreven.

Wie zijn we?MissieWaardenMedewerkersCijfers & resultatenEthisch fondsenwervenFiscaal attest

Print Friendly, PDF & Email