Fiscaal attest

Proma bezorgt je een fiscaal attest voor elke gift van 40 euro of meer op jaarbasis. Met dat fiscaal attest kun je 45% van je gift recupereren via je belastingaangifte. Als je 40 euro geeft aan Proma, recupereer je maar liefst 18 euro. Je steun aan het Zuiden wordt dus beloond!

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?
Alle giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar.

Ontvang ik ook een fiscaal attest als ik mijn gift spreid door het jaar?
Ja! Je hoeft het bedrag niet in één keer te storten. Stel, je schrijft elke maand 4 euro over naar Proma. Op het einde van het jaar hebben we 48 euro van jou ontvangen. Het jaar nadien ontvang je een fiscaal attest voor een bedrag van 48 euro.

Op welke naam staat het fiscaal attest?
Een fiscaal attest wordt uitgereikt op naam van de titularis van de rekening vanwaar de bijdrage werd gestort.

Ik woon in het buitenland en doe een gift aan Proma. Ontvang ik een fiscaal attest?
Als je geen belastingaangifte doet in België, kom je helaas niet in aanmerking voor een fiscaal attest.

Wat doe ik met dat fiscaal attest?
Je kunt het attest toevoegen aan je belastingaangifte, maar dat is niet verplicht. In ieder geval moet je het zorgvuldig bewaren. De belastingadministratie kan het te allen tijde opvragen.

Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?
Vermeld in vak X, A, 1394-61 het bedrag van de giften die je het vorige jaar gedaan hebt en waarvoor je een fiscaal attest hebt ontvangen.

Wanneer ontvang ik mijn attest?
Je ontvangt je fiscaal attest in maart van het jaar nadat je een gift aan Proma hebt gedaan. Doe je in 2015 een gift aan Proma, dan ontvang je in maart 2016 een attest. Als je op 31 december 2015 een gift doet en Proma ontvangt deze gift pas in januari 2016, dan ontvang je een fiscaal attest in 2017.

Hoe komen jullie aan mijn adres?
Als je een gift doet aan Proma, bezorgt de bank ons jouw adresgegevens. Wij nemen je gegevens op in onze databank zodat we je later een fiscaal attest kunnen bezorgen en kunnen informeren over de impact van jouw steun. We verbinden ons ertoe je adresgegevens niet door te geven aan andere organisaties of bedrijven en je privacy te respecteren bij de verwerking van je persoonsgegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992.

Ik verhuis. Wat nu?
Je verhuist? Geef dan zo snel mogelijk je nieuwe adres door zodat je je fiscaal attest op je nieuwe stekje ontvangt.

Help, ik ben mijn fiscaal attest verloren!
Contacteer ons en we bezorgen je een duplicaat.

Huh, ik heb een gift gedaan maar geen fiscaal attest ontvangen?
Geen paniek. Geef ons een seintje en wij kijken het voor je na.

Mijn attest vermeldt foute gegevens. Wat moet ik doen?
Geef ons een seintje en wij kijken het voor je na.

Nog vragen?
Contacteer ons of bezoek de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Wie zijn we?MissieVisieWaardenMedewerkersCijfers & resultatenEthisch fondsenwerven

Print Friendly, PDF & Email