Op zoek naar steun?

Op zoek naar financiële steun voor een kleinschalig onderwijs- of vormingsproject in het Zuiden? Beheer je een project in het Zuiden en heb je in België een achterban die het project genegen is? Net terug van het Zuiden en wil je graag een lokaal schooltje of vormingscentrum steunen met je familie, vrienden, collega’s, school of vereniging?

Antwoord je op deze vragen positief, kom dan eens langs bij Proma. Misschien kunnen we wel wat voor je betekenen.

Hoe ziet een samenwerking met Proma er precies uit?

1: Tijdens een eerste gesprek stel jij het project voor en maken wij je wegwijs in onze werking. Het is belangrijk dat het initiatief uit het land zelf komt en dat er in België een achterban is die het project een warm hart toe draagt en het wilt steunen. De projectaanvraag moet uiteraard aan verschillende voorwaarden voldoen die we je graag toelichten.

2: Als we je projectaanvraag goedkeuren en we een samenwerking aangaan, stellen we promotiemateriaal ter beschikking zodat je zoveel mogelijk mensen kunt warm maken voor onderwijs wereldwijd. Wij verzorgen de administratieve kant van de zaak en volgen het project op, zodat jij je voor 100 procent kunt inzetten om mensen warm te maken voor onderwijs en vorming in het Zuiden. Donateurs ontvangen voor elke gift van 40 euro aan Proma een fiscaal attest. Donateurs zien dat je project aangesloten is bij een grotere organisatie wiens werking goedgekeurd werd door de overheid. Dit geeft aan dat het project betrouwbaar is en dat het geld goed terecht komt.

3: Met de giften die we ontvangen, steunen wij de projecten. De lokale projectverantwoordelijke dient tweemaal per jaar een subsidieaanvraag in. Deze subsidieaanvraag leggen we voor aan de Raad van Bestuur. Bij het toekennen van de subsidies houden we rekening met de beschikbare fondsen en de noden van het project. Zes maanden later ontvangen we een gedetailleerd financieel en inhoudelijk evolutierapport. Hierin licht de lokale projectverantwoordelijke de aanwending van de subsidies toe en rapporteert hij over de vooruitgang. Zo verzekeren wij je dat we de giften efficiënt gebruiken, waar het nodig is en voor mensen die er nood aan hebben.

4: Tijdens een jaarlijkse ontmoetingsdag ontmoet je anderen die projecten in het Zuiden een warm hart toe dragen. We wisselen ervaringen en steken de koppen bij elkaar.

Contacteer ons als je op zoek bent naar financiële steun voor onderwijs in het Zuiden.

Print Friendly, PDF & Email