Medewerkers

IN HET NOORDEN

Secretariaat

Het secretariaat van Proma bestaat uit enkele deeltijdse, gesalarieerde medewerkers en talrijke vrijwilligers.

Het team van Proma:
Directie | p. Théogène Havugimana (directeur)
Coördinatie | Emmanuel Babissagana

Communicatie: Marilène Moons

Onze vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor onze werking. Zij vormen de schakel tot solidariteit tussen de partners in het Zuiden en de donateurs in België. Zij gaan de straat op om fondsen te werven voor Proma. Eén keer per jaar komen we samen om ervaringen uit te wisselen.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan. Ze keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening goed, bespreekt periodiek de doelstellingen en wijzigt indien nodig de statuten. De Algemene Vergadering van Proma bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur leidt Proma en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers: Pierre Van den Bossche (voorzitter), p. Théogène Havugimana, Gisela Vanwinckel en Jean-Paul Etienne.

IN HET ZUIDEN

Proma werkt samen met lokale partners met wie we een relatie op lange termijn hebben uitgebouwd. Doorheen de jaren hebben we een vertrouwensrelatie gecreëerd. Een lokale partner neemt de dagelijkse leiding van het project op zich.

Wie bepaalt het beleid?

Het secretariaat van Proma beslist in nauw overleg met de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur over de te bewandelen weg en de projecten die onze steun krijgen.

Wie zijn we?MissieVisieWaardenCijfers & resultatenEthisch fondsenwervenFiscaal attest

Print Friendly, PDF & Email