Ethisch fondsenwerven

logoProma is lid van de Vereniging Ethische fondsenwerving vzw (RE-EF) . Deze vereniging bewaakt de ethische aspecten van fondsenwerving binnen de niet-gouvernementele sector in België. Bijna 120 organisaties, waaronder Proma, zijn lid van RE-EF.

Als lid van de RE-EF onderschrijft Proma de Ethische Code voor Ethische Fondsenwerving. Dat is een vrijwillig maar bindend engagement. Interne procedures en externe certificatie verzekeren de naleving ervan. Het label van Ethische Fondsenwerving dat u in onze publicaties aantreft, geldt als kwaliteitsgarantie en geeft u de zekerheid dat we:

  • open, correct en eerlijk communiceren en fondsen werven
  • een transparante boekhouding hebben die  door de RE-EF goedgekeurd wordt
  • een correcte en respectvolle beeldvorming van het Zuiden naar voor brengen
  • discreet omgaan met persoonsgegevens
U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd. Meer informatie vindt u op de website van RE-EF.

Kijk gerust de meest recente jaarrekeningen over boekjaren 2020 en 2021, de jaarrekening over boekjaar 2019 in, of de jaarrekening 2018, de jaarrekening 2017. De jaarrekening werd op 15 juni 2017 goedgekeurd door de algemene vergadering van Proma vzw en werd reeds op 16 juni 2017 bij de Nationale Bank van België neergelegd.

De synthesetabel is een samenvatting van de rekeningen en de balans, opgemaakt volgens een schema dat de RE-EF ons oplegt. De synthesetabel van 2018 vindt u hier. U kunt ook hier de uitsplitsing van de kosten en uitgaven voor de boekjaren 2020 en 2021 lezen, evenals het syntheserapport 2020. U kunt al onze jaarrekeningen raadplegen op de website van de Nationale Bank van België.

Print Friendly, PDF & Email