Cijfers & resultaten

Financiële transparantieOnze steun aan projecten is onafhankelijk en onpartijdig. We krijgen voornamelijk giften van particulieren maar regelmatig ook van bedrijven of organisaties. Elk jaar ontvangen we eveneens heel wat middelen uit legaten en duolegaten, dit zijn een soort schenkingen voorzien in een testament. Wilt u trouwens meer weten over legaten en duolegaten, vraag dan onze beknopte testamentbrochure aan met heldere informatie en tal van duidelijke cijfervoorbeelden.

We houden onze werkingskosten laag zodat zoveel mogelijk geld terechtkomt bij mensen die het nodig hebben. Van elke euro die u aan Proma schenkt, gaat 90 cent naar de projecten in het Zuiden. Omdat we bovendien kleinschalige onderwijsprojecten steunen, komt die steun maximaal ten goede van de kinderen, jongeren, studenten, … die een vorming of opleiding volgen.

Proma voert een open financieel beleid en springt op transparante wijze om met de beschikbare fondsen. We zijn een goed beheer van onze middelen verschuldigd aan onze schenkers, vrijwilligers en partners in het Zuiden. De jaarrekening is opgesteld volgens boekhoudkundige principes en methodes die in overeenstemming zijn met algemeen geldende boekhoudkundige normen. Een bedrijfsrevisor controleert de jaarrekening en de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering keuren ze goed. Kijk gerust de meest recente jaarrekeningen over boekjaren 2020 en 2021, de jaarrekening over boekjaar 2019 in, of de jaarrekening 2018, de jaarrekening 2017, de jaarrekening 2016 of eventueel nog de jaarrekening 2015. De jaarrekeningen van voorgaande jaren kunt u raadplegen op de website van de Nationale Bank van België of kunt u bij ons opvragen.

Ons lidmaatschap van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) garandeert u eveneens dat onze boekhouding transparant is en goedgekeurd werd door de VEF. Om lid te kunnen blijven van de VEF, moeten we elk jaar immers een dossier ter controle voorleggen, met onder andere een synthesetabel en een overzicht met de uitgesplitste kosten en uitgaven. We delen die informatie niet alleen met de VEF maar ook met u. Met een muisklik heeft ook u zicht op het syntheserapport 2020, syntheserapport 2019, het syntheserapport 2018, het syntheserapport 2017, het syntheserapport 2016, het syntheserapport 2015 alsook de uitsplitsing kosten en uitgaven voor de boekjaren 2020 en 2021, uitsplitsing kosten en uitgaven (boekjaar 2019), de uitsplitsing 2018, de uitsplitsing 2017 , de uitsplitsing 2016 of eventueel nog de uitsplitsing 2015U kunt ook het Syntheserapport voor 2020 raadplegen. Alle onze jaarrekeningen vindt u op de website van de Nationale Bank van België.

In de jaarverslagen leest u meer over de projecten die het afgelopen jaar onze steun kregen. U kunt hier onze jaarverslagen voor 2020 en 2021 raadplegen.

Heeft u vragen over het financieel beleid of de resultaten van Proma, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij geven u graag meer uitleg.

Wie zijn we?MissieVisieWaardenMedewerkersEthisch fondsenwervenFiscaal attest

Print Friendly, PDF & Email