Actua Beiroet: nieuws uit vluchtelingenkamp Dbayeh

Het vluchtelingenkamp Dbayeh waar de kleine zusters van Nazaret actief zijn, ligt op zo’n 7 km van Beiroet. Uiteraard was ook daar op 4 augustus 2020 de explosie in de haven van Beiroet voelbaar. Die was immers 100x krachtiger dan die van de zwaarste niet-nucleaire bom!

Gelukkig was de materiële schade binnen het kamp miniem en bleven alle zusters en medewerkers van het project ongedeerd. Op 6 augustus liet zuster Jo evenwel weten: “Het lijden dat dit volk nu te dragen krijgt, is ongezien. Mensen hebben honger, kunnen zich niet meer laten verzorgen, zijn uitgeput. Bovendien is er reeds langer geen lichtpuntje meer. … Ook wij weten momenteel niet hoe het verder kan.”

Op 9 augustus volgde een bericht van zuster Magda: “Het is werkelijk apocalyptisch! … Ondanks alle dood, vernielingen en lijden blijven we geloven in nieuw leven voor dit volk en dit land. We zien reeds kleine lichtjes van opstanding in de grote solidariteit en de veerkracht van de Libanezen.”

Toch is het duidelijk dat de zusters de komende maanden vooral zullen moeten kunnen rekenen op internationale solidariteit. Ten eerste om de actuele noden het hoofd te kunnen bieden. En om vervolgens ook voor volgend jaar, 2021, perspectief te kunnen bieden aan de bewoners van het kamp. Graag uw steun, zodat de zusters rond Kerst de bevolking de blijde boodschap kunnen brengen dat er niet alleen hoop maar ook effectief middelen zijn om de dagdagelijkse zorgen het hoofd te bieden én om de kinderen verder naar school te laten gaan: te investeren in hun toekomst!

Meer info over ‘Dbayeh – 2011/03‘ in ProMagazine 9.35-4