Meisje, sta op! Talitha cumi, smile

Meisjes hebben het in India niet onder de markt. Sinds enkele jaren vallen steeds meer jonge meisjes ten prooi aan mensenhandelaars. Sommigen belanden zo zelfs in het Midden-Oosten, waar ze dan uitgebuit worden.

In een vrt-reportage belichtte Rudi Vranckx het nieuwe fenomeen van de klimaatslaven. De jarenlange periodes van droogte plots gevolgd door bijzonder overvloedige regenval met zware overstromingen tot gevolg zijn desastreus voor de landbouw. Het grootste deel van de Indiase bevolking leeft echter van de landbouw. Gezinnen proberen de (klimaat)crisis het hoofd te bieden, maar de ‘oplossingen’ duwen jonge meisjes vaak in handen van mensenhandelaars.

Het project ‘Taltiha cumi – smiles’ wil die mensenhandel een halt toeroepen, door jonge meisjes zo te ondersteunen dat ze – zelfs als Dalit/kasteloze – de rug rechten/opstaan en beseffen dat onderwijs dé sleutel is tot een beter leven: mondiger, zelfstandiger, beter gewapend tegen inlijving als goedkope huisslavinnen in India zelf of in het buitenland. ‘Meisje sta op – glimlach’ !

Meer info over ‘Talitha cumi-SMILES – 2020/74‘ in ProMagazine 9.35-2 (pag. 1 & 4).

Nieuw project ‘landbouwschool Gothèye’ in Niger

Gothèye is een plattelandsdistrict in Niger, aan de oevers van de Niger-stroom. Voedselzekerheid is er een grote uitdaging; de vlucht van jongeren naar grotere steden een enorm probleem.

Gothèye ligt weliswaar aan de rand van de Sahel maar gelukkig wel aan de oevers van een rivier. Dat maakt de locatie geschikt voor de verdere uitbouw van een landbouwschool, waar jongeren les krijgen rond land- en tuinbouwactiviteiten: aanplanten van bomen, het kweken van groenten en andere gewassen, akkerbouw, enz. Van belang is dat de streek groener wordt, als buffer tegen het woestijnzand.

Het project heeft oog voor landbouwproductie, maar werkt ook rond ‘voedseltransformatie‘: het ter plaatse bewerken van de oogst, zodat het geproduceerde voedsel meer oplevert bij verkoop op de markten. Help mee om de jongeren uit Gothèye betere perspectieven te bieden op een rendabele land- en tuinbouwactiviteit in eigen streek.

Meer info over het project ‘landbouwschool Gothèye – 2019/64‘ leest u in ProMagazine 8.29-2 (pag. 3)