Actua Beiroet: nieuws uit vluchtelingenkamp Dbayeh

Het vluchtelingenkamp Dbayeh waar de kleine zusters van Nazaret actief zijn, ligt op zo’n 7 km van Beiroet. Uiteraard was ook daar op 4 augustus 2020 de explosie in de haven van Beiroet voelbaar. Die was immers 100x krachtiger dan die van de zwaarste niet-nucleaire bom!

Gelukkig was de materiële schade binnen het kamp miniem en bleven alle zusters en medewerkers van het project ongedeerd. Op 6 augustus liet zuster Jo evenwel weten: “Het lijden dat dit volk nu te dragen krijgt, is ongezien. Mensen hebben honger, kunnen zich niet meer laten verzorgen, zijn uitgeput. Bovendien is er reeds langer geen lichtpuntje meer. … Ook wij weten momenteel niet hoe het verder kan.”

Op 9 augustus volgde een bericht van zuster Magda: “Het is werkelijk apocalyptisch! … Ondanks alle dood, vernielingen en lijden blijven we geloven in nieuw leven voor dit volk en dit land. We zien reeds kleine lichtjes van opstanding in de grote solidariteit en de veerkracht van de Libanezen.”

Toch is het duidelijk dat de zusters de komende maanden vooral zullen moeten kunnen rekenen op internationale solidariteit. Ten eerste om de actuele noden het hoofd te kunnen bieden. En om vervolgens ook voor volgend jaar, 2021, perspectief te kunnen bieden aan de bewoners van het kamp. Graag uw steun, zodat de zusters rond Kerst de bevolking de blijde boodschap kunnen brengen dat er niet alleen hoop maar ook effectief middelen zijn om de dagdagelijkse zorgen het hoofd te bieden én om de kinderen verder naar school te laten gaan: te investeren in hun toekomst!

Meer info over ‘Dbayeh – 2011/03‘ in ProMagazine 9.35-4

Meisje, sta op! Talitha cumi, smile

Meisjes hebben het in India niet onder de markt. Sinds enkele jaren vallen steeds meer jonge meisjes ten prooi aan mensenhandelaars. Sommigen belanden zo zelfs in het Midden-Oosten, waar ze dan uitgebuit worden.

In een vrt-reportage belichtte Rudi Vranckx het nieuwe fenomeen van de klimaatslaven. De jarenlange periodes van droogte plots gevolgd door bijzonder overvloedige regenval met zware overstromingen tot gevolg zijn desastreus voor de landbouw. Het grootste deel van de Indiase bevolking leeft echter van de landbouw. Gezinnen proberen de (klimaat)crisis het hoofd te bieden, maar de ‘oplossingen’ duwen jonge meisjes vaak in handen van mensenhandelaars.

Het project ‘Taltiha cumi – smiles’ wil die mensenhandel een halt toeroepen, door jonge meisjes zo te ondersteunen dat ze – zelfs als Dalit/kasteloze – de rug rechten/opstaan en beseffen dat onderwijs dé sleutel is tot een beter leven: mondiger, zelfstandiger, beter gewapend tegen inlijving als goedkope huisslavinnen in India zelf of in het buitenland. ‘Meisje sta op – glimlach’ !

Meer info over ‘Talitha cumi-SMILES – 2020/74‘ in ProMagazine 9.35-2 (pag. 1 & 4).

Terug naar school ! Met gevulde boekentasjes

Elk kind heeft recht op waardig onderwijs, ook die in de DR Congo, zo vindt Sylvie en alle andere sympathisanten van het initiatief ‘un cartable pour le Congo’.

Als eerste project beogen ze de kindjes van het derde leerjaar van het ‘collège Exaucé’ verder te helpen. Volgend jaar rekenen ze erop leerlingen in minstens vijf andere scholen te kunnen ondersteunen.

Het collège Exaucé in de gemeente N’sele – Kinshasa, DRC – telt zo’n 250 leerlingen. Helpt u mee om de 70 in het derde jaar een boekentasje ter beschikking te stellen, gevuld met alle benodigde lesmateriaal voor één schooljaar?! Wilt u als directie of leerkracht een actie opzetten in uw school?! Uw bijdrage is van harte welkom!

Meer info over ‘Boekentassen voor Congo – 2020/76‘ in ProMagazine 9.35-3 (pag. 1 & 2).