Nieuw project ‘landbouwschool Gothèye’ in Niger

Gothèye is een plattelandsdistrict in Niger, aan de oevers van de Niger-stroom. Voedselzekerheid is er een grote uitdaging; de vlucht van jongeren naar grotere steden een enorm probleem.

Gothèye ligt weliswaar aan de rand van de Sahel maar gelukkig wel aan de oevers van een rivier. Dat maakt de locatie geschikt voor de verdere uitbouw van een landbouwschool, waar jongeren les krijgen rond land- en tuinbouwactiviteiten: aanplanten van bomen, het kweken van groenten en andere gewassen, akkerbouw, enz. Van belang is dat de streek groener wordt, als buffer tegen het woestijnzand.

Het project heeft oog voor landbouwproductie, maar werkt ook rond ‘voedseltransformatie‘: het ter plaatse bewerken van de oogst, zodat het geproduceerde voedsel meer oplevert bij verkoop op de markten. Help mee om de jongeren uit Gothèye betere perspectieven te bieden op een rendabele land- en tuinbouwactiviteit in eigen streek.

Meer info over het project ‘landbouwschool Gothèye – 2019/64‘ leest u in ProMagazine 8.29-2 (pag. 3)

Nieuw project in Lolo – Tsjaad

Congolese zusters, die deel uitmaken van de in België gestichte congregatie van moniale benedictinessen, stichtten het klooster ‘Sainte-Aghate’ in het kanton Lolo. Dat ligt in Tsjaad, op de rand van de Sahelgordel.

Het is daar dat de zusters een alfabetiseringsproject hebben opgestart voor mama’s, jonge vrouwen maar ook voor kinderen en jongeren. Leren lezen en schrijven is de noodzakelijke voorbereiding om later andere opleidingen te kunnen volgen, onder meer rond landbouw en het verwerken van de landbouwproducten tot voedsel, in dergelijke vorm dat het nog een hele tijd na de oogst beschikbaar blijft. Want vrouwen moeten ervoor zorgen dat hun gezin kan overleven, ook na het regenseizoen. Help de zusters om de vrouwen in Lolo te leren hoe ze beter voor hun eigen voedselzekerheid kunnen zorgen.

Meer info over het project ‘Alfabetisering Lolo – 2019/62‘ leest u in ProMagazine 8.29-1, pag. 3