Actua: erkenning fiscale attesten verlengd!

Een gift van minstens € 40 op jaarbasis blijft u ook de komende jaren een fiscaal voordeel opleveren.

Eind juni 2019, van zodra dat mogelijk was na de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2018 op de algemene vergadering van Proma, diende Proma een aanvraagdossier in bij de Belgische overheden om de erkenning om fiscale attesten te mogen uitgeven verlengd te krijgen voor de periode 2020-2025.

Na een grondig nazicht van dat aanvraagdossier en verder inspectiebezoek in onze kantoren, gaf de fiscale controleur een positief advies. Volgens zijn berekeningen bleven in 2018 Proma’s publiciteits- en beheerskosten beperkt tot 0,46% resp. 2,89%, samen dus slechts 3,45% (in 2017 in totaal 5,09%), waarmee Proma ver onder de door de overheid opgelegde limieten van 20% en 30% voor resp. publiciteits- en beheerskosten blijft. Vandaar dat wij de afgelopen jaren onze stelregel om minstens 90% van onze inkomsten effectief in onze onderwijsprojecten te investeren, konden respecteren.

Na het beëindigen van deze controleverrichtingen liet de officiële bevestiging van zowel het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking als dat van het Ministerie van Financiën dan ook niet lang op zich wachten: onze erkenning werd weerom voor zes jaar verlengd.

Print Friendly, PDF & Email