Beknopt jaaroverzicht 2017

Proma sloot 2017 af met € 123.214 ‘verlies’ en dat mag u gerust een goede zaak noemen. Dat boekhoudkundig verlies wijst er in ons geval immers op dat Proma in 2017 meer subsidies heeft toegekend dan de totale inkomsten uit giften en legaten in datzelfde jaar.

Op zich kan dat geen kwaad. Proma sloot 2016 immers af met een winst van € 144.025, vooral dankzij een omvangrijk legaat op het einde van 2016. De gelden daarvan konden we datzelfde jaar niet meer gebruiken om onderwijsprojecten te ondersteunen. Die achterstand hebben we in 2017 weggewerkt.

Ander opmerkelijk nieuws uit onze jaarrekening: in 2017 noteerden we op het vlak van giften een stijging van 10%, zowel de totale inkomsten uit giften als het aantal donateurs (aantal uitgereikte fiscale attesten). Het totale bedrag aan uitgekeerde subsidies bedroeg € 651.925,35. Details van deze financiële rapportering vindt u op de webpagina cijfers & resultaten.

Print Friendly, PDF & Email