Nieuw project ‘landbouwschool Gothèye’ in Niger

Gothèye is een plattelandsdistrict in Niger, aan de oevers van de Niger-stroom. Voedselzekerheid is er een grote uitdaging; de vlucht van jongeren naar grotere steden een enorm probleem.

Gothèye ligt weliswaar aan de rand van de Sahel maar gelukkig wel aan de oevers van een rivier. Dat maakt de locatie geschikt voor de verdere uitbouw van een landbouwschool, waar jongeren les krijgen rond land- en tuinbouwactiviteiten: aanplanten van bomen, het kweken van groenten en andere gewassen, akkerbouw, enz. Van belang is dat de streek groener wordt, als buffer tegen het woestijnzand.

Het project heeft oog voor landbouwproductie, maar werkt ook rond ‘voedseltransformatie‘: het ter plaatse bewerken van de oogst, zodat het geproduceerde voedsel meer oplevert bij verkoop op de markten. Help mee om de jongeren uit Gothèye betere perspectieven te bieden op een rendabele land- en tuinbouwactiviteit in eigen streek.

Meer info over het project ‘landbouwschool Gothèye – 2019/64‘ leest u in ProMagazine 8.29-2 (pag. 3)

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw project in Lolo – Tsjaad

Congolese zusters, die deel uitmaken van de in België gestichte congregatie van moniale benedictinessen, stichtten het klooster ‘Sainte-Aghate’ in het kanton Lolo. Dat ligt in Tsjaad, op de rand van de Sahelgordel.

Het is daar dat de zusters een alfabetiseringsproject hebben opgestart voor mama’s, jonge vrouwen maar ook voor kinderen en jongeren. Leren lezen en schrijven is de noodzakelijke voorbereiding om later andere opleidingen te kunnen volgen, onder meer rond landbouw en het verwerken van de landbouwproducten tot voedsel, in dergelijke vorm dat het nog een hele tijd na de oogst beschikbaar blijft. Want vrouwen moeten ervoor zorgen dat hun gezin kan overleven, ook na het regenseizoen. Help de zusters om de vrouwen in Lolo te leren hoe ze beter voor hun eigen voedselzekerheid kunnen zorgen.

Meer info over het project ‘Alfabetisering Lolo – 2019/62‘ leest u in ProMagazine 8.29-1, pag. 3

Print Friendly, PDF & Email

Opleiding als ‘wapen’ tegen radicalisering

Laten we even stilstaan bij de aanslagen in Brussel. Geradicaliseerde jongeren zaaiden dood en vernieling. Het kan niet de bedoeling zijn dat we ons verslagen blijven voelen, maar welke reactie is op zijn plaats?

Hierbij een warme oproep om een zachte vuist te maken tegen gewelddadig extremisme dat geëxporteerd wordt door organisaties als IS/Daesh en Boko Haram. Laten we investeren in de opleiding en vorming van jongeren in het Zuiden en zo een boodschap van vrede, liefde en verdraagzaamheid verspreiden. Net dát is de missie van Proma: jongeren, vooral de minst bedeelden, perspectief bieden op een betere toekomst.

Wat is het resultaat van uw steun? Enthousiaste kinderen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika!

Filipijns meisje lach v-teken victory vredegroep schoolkids enthousiast

 

Print Friendly, PDF & Email

Een mooi kerstcadeau? Leer een kind in Burkina Faso in 2016 lezen en schrijven!

Kerstmis, en daarmee ook het einde van 2015, nadert met rasse schreden. Heb je het afgelopen jaar nog geen gift gedaan? Haast je! Voor elke gift van 40 euro die je nog voor het einde van dit jaar doet, krijg je een fiscaal attest in 2016. Met jouw gift aan Proma leer je een kind in één van de dorpsscholen rond Fada N’Gourma in Burkina Faso in 2016 lezen en schrijven. Een mooi kerstcadeau, niet?

Let wel, enkel giften die ons ten laatste op 31 december 2015 bereiken, geven recht op een fiscaal attest in 2016.

Print Friendly, PDF & Email