Een mooi kerstcadeau? Leer een kind in Burkina Faso in 2016 lezen en schrijven!

Kerstmis, en daarmee ook het einde van 2015, nadert met rasse schreden. Heb je het afgelopen jaar nog geen gift gedaan? Haast je! Voor elke gift van 40 euro die je nog voor het einde van dit jaar doet, krijg je een fiscaal attest in 2016. Met jouw gift aan Proma leer je een kind in één van de dorpsscholen rond Fada N’Gourma in Burkina Faso in 2016 lezen en schrijven. Een mooi kerstcadeau, niet?

Let wel, enkel giften die ons ten laatste op 31 december 2015 bereiken, geven recht op een fiscaal attest in 2016.

Twee op drie Burkinezen kan lezen noch schrijven en neemt dus nooit een boek of krant ter hand. Burkina Faso is daarmee één van de slechtste leerlingen van de klas. Anno 2015 is dit een verbijsterende realiteit. Twee op drie Burkinezen kan niet de nodige kennis, attitudes en vaardigheden verwerven die ze nodig heeft om haar rechten op te eisen en werk te maken van een duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen. En is dat niet wat we au fond allemaal willen?

Wacht niet tot er weer een jaar verstreken is en draag je steentje bij opdat meer Burkinezen de krant eens kunnen lezen. Met 75 euro geef je een kind de kans om in 2016 te leren lezen en schrijven in één van de dorpsscholen rond de provinciestad Fada N’Gourma. Want door de droogte verdienen de ouders, arme landbouwers, te weinig om de schoolkosten te betalen. En de overheid? Die steekt haar hoofd in het zand.

Laat deze kinderen niet de dupe worden.

Print Friendly, PDF & Email