Cijfers 2019: een genuanceerd verhaal

De inkomsten uit giften lagen in 2019: € 406.040 – op gelijke hoogte als in 2018: € 409.273; ten opzichte van € 290.000 in 2016. Op zich de bevestiging van een mooi resultaat. Het kan evenwel de terugval in inkomsten uit legaten niet compenseren: van meer dan € 400.000 in 2016 naar € 165.000 in 2019.

Proma beschouwt alle in België gedragen kosten – de integrale personeelskost en publiciteitskosten zoals drukwerk ProMagazine en mailings inbegrepen – als werkingskosten. We stellen alles in het werk om die onder de 10%-drempel te houden. Voor 2019 is het verhaal op dat vlak genuanceerd.

De in 2019 uitgekeerde subsidies: € 850.521 – vertegenwoordigen wel meer dan 90% van de totale geboekte ‘kosten’. Onze werkingskosten bedroegen in 2019 € 77.146. Dat laatste bedrag is evenwel meer dan 10% van de totale inkomsten in 2019. Ook voor 2020 zullen we die 10% in dat opzicht wellicht niet kunnen respecteren, een situatie die op langere termijn niet houdbaar is, beseffen we.

Daarom werd medio 2020 beslist om in te grijpen op de personeelskost, de enige post waar een voldoende substantiële besparing mogelijk is. De inzet van de projectcoördinator werd herleid van 50% naar 30% vanaf 1 september 2020. Dat levert voor Proma op jaarbasis een besparing van meer dan € 10.000 op, om zo de 10%-drempel te kunnen blijven respecteren.

Wij danken u voor uw vertrouwen en voor uw blijvende steun!

Gedetailleerde financiële rapportering op de pagina ‘cijfers en resultaten’ en in het jaarverslag 2019.

Print Friendly, PDF & Email