Eerlijke en transparante fondsenwerving

VEF-AERFDat we jouw gift goed beheren en besteden tonen we nu ook aan met het logo van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) in onze publicaties. Sinds kort is Proma immers lid van deze vereniging. Dit logo garandeert je dat we open, correct en eerlijk communiceren en fondsen werven. Maar ook dat onze boekhouding transparant is en goedgekeurd werd door de VEF. Verder toont het aan dat we een correcte en respectvolle beeldvorming van het Zuiden naar voor brengen en discreet omgaan met persoonsgegevens. Vanaf nu zul je dit logo in al onze publicaties aantreffen. Meer informatie over de VEF vind je hier.

Print Friendly, PDF & Email