Nog even terugblikken op 2012

Benieuwd naar onze realisaties in 2012? Het jaarverslag 2012 staat nu voor je klaar! Je kan het online raadplegen. Graag een papieren exemplaar? Geef ons een seintje. Een selectie van projecten geeft je een idee van ons werk op het terrein. Geboeid door cijfers? Een financieel overzicht van Proma vind je achteraan in het verslag. In dit jaaroverzicht vind je ook een overzicht van onze fondsenwervende acties en we lichten onze manier van werken erin toe.

Wij zijn alvast uiterst tevreden met de behaalde resultaten in 2012. We zijn hiervoor in het bijzonder een woord van dank verschuldigd aan onze trouwe donateurs, de vrijwilligers in België en bovenal de projectverantwoordelijken in het Zuiden. Zij geven het beste van zichzelf in vaak moeilijke omstandigheden. Want samen met ons zijn ze ervan overtuigd dat vorming van kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, de sleutel is tot een samenleving die een versnelling hoger schakelt, weg van armoede en ongeletterdheid.

Op naar een vruchtbaar 2013!

 

 

Print Friendly, PDF & Email