Mummy Home doorbreekt vicieuze cirkel – nieuw project in Zuid-India

De toekomstperspectieven van kinderen in het Zuid-Oosten van India zijn niet rooskleurig, zeker niet voor die van arme ouders. De twee grootste bedreigingen voor hun gezondheid: ondervoeding en vervuild drinkwater. In de regio Telengana helpt Fr. Anil dalits en tribals, de armste bevolkings-groepen. Hij stelt alles in het werk om de positie van de vrouwen en de kinderen te verbeteren.

In de crèche Mummy Home zal hij kindjes opvangen, zodat hun ouders – vaak alleenstaande jonge moeders – kunnen werken. In de crèche krijgen ze gezonde voeding en gefilterd water maar leren ze spelenderwijs ook al wat lezen en rekenen. Een schoolloopbaan start idealiter met kleuteronderwijs vanaf 3 jaar, zodat de kindjes op 6-jarige leeftijd voldoende kunnen lezen en rekenen, anders worden ze niet op de basisschool toegelaten.

Dankzij steun in het verleden, worden momenteel de eerste investeringen gerealiseerd. De grond werd aangekocht en in augustus 2018 werd een put geboord waaruit voldoende water kan opgehaald worden om het project leefbaar te maken. Begin 2019 is er de ‘eerste steenlegging’ van het gebouw waarin de crèche  zal gehuisvest zijn. Maar er is nog een weg te gaan vooraleer de bouw volledig af en ingericht zal zijn. Uw steun is van harte welkom!

Maar eens dat gerealiseerd, zullen er heel wat kleine kindjes in opgevangen kunnen worden en begeleid tot de overstap naar de basisschool. Dankzij dergelijk onderwijs zullen de meisjes onder hen kunnen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van kinderarbeid en kindhuwelijken. Steun dus: Mummy Home (2018/56).

Meer info in ProMagazine nr. 7.27-1, pag. 1+2

Print Friendly, PDF & Email