Nieuw: opleidingen ‘medische zorgen’ in Lodja (DRC)

Lodja ligt centraal in de DR Congo, in de politiek woelige provincie Sankuru.

Sinds 2015 heerst er een nieuwe dynamiek. De lokale bevolking werkt actief mee aan de uitbouw van een scholencomplex. Dat gebeurt met een duidelijke toekomstvisie. In Lodja en omstreken ontbreekt het aan een publieke dienstverlening op gezondheidsvlak, terwijl er relatief veel zwangerschappen en geboortes zijn en het aantal zorgbehoevende oudere mensen gestaag groeit.

Ook op medisch vlak staat de streek dus voor grote uitdagingen. Daarom werd sinds oktober 2019 het onderwijsaanbod uitgebreid met hogere studies ‘medisch zorgen’, in het ‘Institut Supérieur de techniques médicales Notre Dame de Lodja’ (afgekort: ISTM). De theoretische opleidingen wil men aanvullen met leerrijke praktijkstages in een goed uitgerust hospitaal en uit te bouwen netwerk van medische centra in de streek. Uw bijdrage is van harte welkom!

Meer info over ‘ISTM Lodja – 2019/73‘ in ProMagazine 9.33-2 (pag. 2 & 3).

Print Friendly, PDF & Email