Nieuw project Adis-Congo Lowela

school Adis-Congo Lowela (te renoveren)

Adis-Congo is op de eerste plaats een landbouwproject, omdat voor de lokale bevolking landbouw de komende jaren de belangrijkste bron van voeding en inkomen zal blijven. De toekomst van het agrarisch pilootproject wordt echter gehypothekeerd door de crisis waarin Congo zich bevindt, waardoor jongeren en vrouwen een gedegen basisopleiding missen om optimaal de dynamiek van het agrarisch project te ondersteunen.

Vandaar dat François Okitafumba, de lokale verantwoordelijke, steun vraagt voor:

vrouwen: de toekomst van het landbouwproject

  • de uitbouw van een bescheiden schooltje;
  • de aankoop voor de nodige uitrusting voor de beroepsopleiding hout & schrijnwerkerij;
  • de organisatie van alfabetiseringscursussen voor vrouwen.

Meer info over het project ‘Adis-Congo Lowela – 2019/65‘ leest u in ProMagazine 8.30-2 (pag. 3+4)

Print Friendly, PDF & Email