Nieuw vormingsproject in Kole – DR Congo

De regio rond Kole ligt centraal in Congo maar is slecht ontsloten. Daardoor hebben de klassieke vormingsprojecten van de lokale vzw ODOH weinig impact, zeker niet in de strijd tegen de ondervoeding van de lokale bevolking. Vandaar dat nu meer ingezet wordt op vormingen rond landbouw en visserij / het kweken van vissen.

Een aantal Belgen heeft zich geëngageerd om hun expertise ter beschikking te stellen en technische ondersteuning te bieden. De bevolking is volop bezig met vijvers uit te graven om er vis te kweken.

Uw financiële steun zal het mogelijk maken om meer mensen bij het project te betrekken en voor hen de nodige technische inzichten bij te brengen. Bedoeling is om op relatief korte termijn de landbouw te diversifiëren en ook via de visvangst de ondervoeding van de eigen bevolking te bestrijden en bovendien nog extra inkomsten te genereren (Kole agro-pisciculture – 2018/59).

Meer info in ProMagazine nr. 7.28-2, pag. 2

Print Friendly, PDF & Email