Popular Tags:

6 januari 2021: kinderdag in Togo

Proma steunt al vele jaren schoolprojecten in Togo. Op 6 januari jl. vierden ze daar kinderdag: een feestelijke dag in het teken van de ‘Heilige Kindsheid’. De kinderen zingen en dansen, dankbaar voor de onderwijskansen die ze kregen.

Op hun beurt roepen ze op tot solidariteit met hun leeftijdsgenoten die nog niet de kans hebben om les te volgen in een schoolgebouw die naam waardig.

Dit jaar was er geen ‘massale samenkomst’, maar kleinere bijeenkomsten waarbij de ‘schoolbubbels’ zo goed mogelijk van elkaar gescheiden bleven. Mét mondmasker, uit voorzorg. Zelfs voor de jonge kinderen.

Wilt u de uitbouw van het katholieke onderwijs in Togo steunen, vermeld bij uw overschrijving dan aub ‘Kinderprojecten Togo – 299/001

Print Friendly, PDF & Email

Creatief op weg naar 2021 in Colombia: hartverwarmende video !

In ons project ‘gemeenschapscentrum Jesús Maestro’ (Bogota, Colombia) ging men de afgelopen maanden creatief op weg naar 2021. In een poging om de kleinste kindjes zo onbezorgd mogelijk door de lockdown-periode te loodsen.

En met succes – kijk vooral zelf: klik hier om de hartverwarmende video op te starten.

Om dit project te steunen: vermeld aub ‘2011/14 – Jesus Maestro‘ bij uw overschrijving.

Print Friendly, PDF & Email

Sapang – link naar 3 video’s op YouTube

Belgische jongeren springen in de bres voor het onderwijsluik van het Sapang project. Eind 2020, tijdens de tweede covid-golf, zetten ze een ‘corona proof’-actie op het getouw. Bekijk hun oproep tot solidariteit via deze link: (drietalige 😉 ) YouTube video!!

Tijdens de eerste golf lanceerden ze al een eerste keer een oproep, toen voor noodhulp ten voordele van de Sapang-gemeenschap die erg leed onder de lockdown-maatregelen. Bekijk hun eerste oproep via de volgende link: Confinement à Sapang op YouTube.

Vanuit de Filipijnen volgde toen vrij snel een hartelijke dankuwel! Een beeldverslag via de volgende link: Sapang confinement – MERCI des Philippines.

Lees aub ook het verslag in ProMagazine 9.36-2

Wij wensen u intussen GOEDE MOED !

Alsook FIJNE FEESTDAGEN !

Print Friendly, PDF & Email

Cijfers 2019: een genuanceerd verhaal

De inkomsten uit giften lagen in 2019: € 406.040 – op gelijke hoogte als in 2018: € 409.273; ten opzichte van € 290.000 in 2016. Op zich de bevestiging van een mooi resultaat. Het kan evenwel de terugval in inkomsten uit legaten niet compenseren: van meer dan € 400.000 in 2016 naar € 165.000 in 2019.

Proma beschouwt alle in België gedragen kosten – de integrale personeelskost en publiciteitskosten zoals drukwerk ProMagazine en mailings inbegrepen – als werkingskosten. We stellen alles in het werk om die onder de 10%-drempel te houden. Voor 2019 is het verhaal op dat vlak genuanceerd.

De in 2019 uitgekeerde subsidies: € 850.521 – vertegenwoordigen wel meer dan 90% van de totale geboekte ‘kosten’. Onze werkingskosten bedroegen in 2019 € 77.146. Dat laatste bedrag is evenwel meer dan 10% van de totale inkomsten in 2019. Ook voor 2020 zullen we die 10% in dat opzicht wellicht niet kunnen respecteren, een situatie die op langere termijn niet houdbaar is, beseffen we.

Daarom werd medio 2020 beslist om in te grijpen op de personeelskost, de enige post waar een voldoende substantiële besparing mogelijk is. De inzet van de projectcoördinator werd herleid van 50% naar 30% vanaf 1 september 2020. Dat levert voor Proma op jaarbasis een besparing van meer dan € 10.000 op, om zo de 10%-drempel te kunnen blijven respecteren.

Wij danken u voor uw vertrouwen en voor uw blijvende steun!

Gedetailleerde financiële rapportering op de pagina ‘cijfers en resultaten’ en in het jaarverslag 2019.

Print Friendly, PDF & Email