Popular Tags:

Sapang – link naar 3 video’s op YouTube

Belgische jongeren springen in de bres voor het onderwijsluik van het Sapang project. Eind 2020, tijdens de tweede covid-golf, zetten ze een ‘corona proof’-actie op het getouw. Bekijk hun oproep tot solidariteit via deze link: (drietalige 😉 ) YouTube video!!

Tijdens de eerste golf lanceerden ze al een eerste keer een oproep, toen voor noodhulp ten voordele van de Sapang-gemeenschap die erg leed onder de lockdown-maatregelen. Bekijk hun eerste oproep via de volgende link: Confinement à Sapang op YouTube.

Vanuit de Filipijnen volgde toen vrij snel een hartelijke dankuwel! Een beeldverslag via de volgende link: Sapang confinement – MERCI des Philippines.

Lees aub ook het verslag in ProMagazine 9.36-2

Wij wensen u intussen GOEDE MOED !

Alsook FIJNE FEESTDAGEN !

Print Friendly, PDF & Email

Cijfers 2019: een genuanceerd verhaal

De inkomsten uit giften lagen in 2019: € 406.040 – op gelijke hoogte als in 2018: € 409.273; ten opzichte van € 290.000 in 2016. Op zich de bevestiging van een mooi resultaat. Het kan evenwel de terugval in inkomsten uit legaten niet compenseren: van meer dan € 400.000 in 2016 naar € 165.000 in 2019.

Proma beschouwt alle in België gedragen kosten – de integrale personeelskost en publiciteitskosten zoals drukwerk ProMagazine en mailings inbegrepen – als werkingskosten. We stellen alles in het werk om die onder de 10%-drempel te houden. Voor 2019 is het verhaal op dat vlak genuanceerd.

De in 2019 uitgekeerde subsidies: € 850.521 – vertegenwoordigen wel meer dan 90% van de totale geboekte ‘kosten’. Onze werkingskosten bedroegen in 2019 € 77.146. Dat laatste bedrag is evenwel meer dan 10% van de totale inkomsten in 2019. Ook voor 2020 zullen we die 10% in dat opzicht wellicht niet kunnen respecteren, een situatie die op langere termijn niet houdbaar is, beseffen we.

Daarom werd medio 2020 beslist om in te grijpen op de personeelskost, de enige post waar een voldoende substantiële besparing mogelijk is. De inzet van de projectcoördinator werd herleid van 50% naar 30% vanaf 1 september 2020. Dat levert voor Proma op jaarbasis een besparing van meer dan € 10.000 op, om zo de 10%-drempel te kunnen blijven respecteren.

Wij danken u voor uw vertrouwen en voor uw blijvende steun!

Gedetailleerde financiële rapportering op de pagina ‘cijfers en resultaten’ en in het jaarverslag 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Actua Beiroet: nieuws uit vluchtelingenkamp Dbayeh

Het vluchtelingenkamp Dbayeh waar de kleine zusters van Nazaret actief zijn, ligt op zo’n 7 km van Beiroet. Uiteraard was ook daar op 4 augustus 2020 de explosie in de haven van Beiroet voelbaar. Die was immers 100x krachtiger dan die van de zwaarste niet-nucleaire bom!

Gelukkig was de materiële schade binnen het kamp miniem en bleven alle zusters en medewerkers van het project ongedeerd. Op 6 augustus liet zuster Jo evenwel weten: “Het lijden dat dit volk nu te dragen krijgt, is ongezien. Mensen hebben honger, kunnen zich niet meer laten verzorgen, zijn uitgeput. Bovendien is er reeds langer geen lichtpuntje meer. … Ook wij weten momenteel niet hoe het verder kan.”

Op 9 augustus volgde een bericht van zuster Magda: “Het is werkelijk apocalyptisch! … Ondanks alle dood, vernielingen en lijden blijven we geloven in nieuw leven voor dit volk en dit land. We zien reeds kleine lichtjes van opstanding in de grote solidariteit en de veerkracht van de Libanezen.”

Toch is het duidelijk dat de zusters de komende maanden vooral zullen moeten kunnen rekenen op internationale solidariteit. Ten eerste om de actuele noden het hoofd te kunnen bieden. En om vervolgens ook voor volgend jaar, 2021, perspectief te kunnen bieden aan de bewoners van het kamp. Graag uw steun, zodat de zusters rond Kerst de bevolking de blijde boodschap kunnen brengen dat er niet alleen hoop maar ook effectief middelen zijn om de dagdagelijkse zorgen het hoofd te bieden én om de kinderen verder naar school te laten gaan: te investeren in hun toekomst!

Meer info over ‘Dbayeh – 2011/03‘ in ProMagazine 9.35-4

Print Friendly, PDF & Email

Gracias, padre Michel

Het mandaat van p. Michel Coppin sds liep af in het voorjaar 2020.

Sr. Roberta Tremarelli, Secretaris-Generaal van de Oeuvre Pontificale de la Sainte Enfance, dankt en looft hem voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren.

Lees de volledige brief in ProMagazine 9.35-1, pagina 3. U vindt dat nummer op deze website. Klik op de banner ‘ProMagazine’. De digitale versie van het nummer opent u in het overzicht dat u op die pagina vindt.

Uw bijdrage aan de onderwijsprojecten ‘Sainte Enfance’ is van harte welkom!

Print Friendly, PDF & Email