871.102 euro voor onderwijs wereldwijd

Projectensteun 2014Dankzij jouw vrijgevigheid steunden we in 2014 onderwijs- en vormingsprojecten voor maar liefst 871.102 euro!

Mede met jouw bijdrage boden we in 2014 wereldwijd kwaliteitsvol onderwijs en vorming op maat aan. Met onze steun aan kleinschalige projecten verhoogden we de toegang tot onderwijs en verbeterden we de kwaliteit van het onderwijs. Zo reikten we studiebeurzen uit en staken we onze duit in het zakje voor de renovatie en het onderhoud van scholen en de aankoop van schoolmateriaal. Maar, omdat je een leven lang leert en niet alleen op de schoolbanken, maakten we vorming voor jong en oud ook toegankelijk na de schooluren, door onder andere onze steun aan vormingscentra.

Echt waar, bedankt!

Geboeid door cijfers? Raadpleeg onze jaarrekening 2014 en de samenvattingstabel van de rekeningen en de balans.

 

Print Friendly, PDF & Email