Chirumalar – Little Flower, unique school in South India *** new project ***

Project: chirumalar constructive pedagogy (2018/52)

More information in ProMagazine 7.26-3, pag. 1+2 (English version !available on this site)

Meer informatie in ProMagazine 7.25-2, pag. 1+2 (Nederlandstalige versie)

De vidiyal gemeenschap stelde vast dat noch ongeschoolde Dalit-ouders noch hun kinderen begeesterd raakten door de traditionele ‘instructieve’ onderwijsmethode. Daarom zette ze het kind centraal in hun onderwijsmethode, via een zogenaamd constructieve pedagogiek. Ze stimuleren de kinderen om vragen te stellen en zo zelf hun kennis uit te bouwen en veel bij te leren.

De naam van de school in kwestie, Chirumalar, betekent in de Tamil taal ‘kleine bloem‘. Binnen de groep kinderen gaat bijzondere aandacht naar de opvoeding van meisjes, omdat vooral hún positie in de Indiase maatschappij moet verbeterd worden. Dit vernieuwend schoolproject beoogt deze meisjes te laten openbloeien. Help mee om het succesverhaal van de constructieve school te doen voortduren!

Print Friendly, PDF & Email