Steun nieuw project ‘Khulna Students’ in Bangladesh

In Bangladesh zijn katholieken een kleine minderheid. De kerk in Bangladesh is arm en dat geldt zeker voor Khulna, een van de armste bisdommen van het land.

Fr. Dominic is er parochiepriester, in Shimulia – een parochie dicht bij de grens met India. Hij leidt er ook twee scholen en een weeshuis.

Met uw steun wil hij de weeskinderen alsook de kinderen van Dalit-ouders de kans geven om naar de basisschool te gaan. Om de schoolkosten van een groep van 25 leerlingen gedurende een jaar te dekken, is een budget van € 3.000 nodig (Khulna Students – 2018/57).

Meer info in ProMagazine 7.28-1, pag. 2.

Print Friendly, PDF & Email