Vredesonderwijs in conflictzone Colombia: nieuw

De kinderen van de Vredesgemeenschap kunnen niet meer in de school van hun oorspronkelijke gemeente San José terecht. De overheid gunt hen evenmin de inzet van leerkrachten in hun nieuwe vredesdorpen. Daarom organiseert de vredesgemeenschap van San José de Apartadó hun eigen alternatief onderwijs. Daarin staan vredesopvoeding, waardigheid en gewetensvorming centraal.

Het is een antwoord op het conflict in de regio waarin ze wonen, waarin verschillende gewapende partijen het tegen mekaar opnemen. De regio in deze uithoek van Colombia is van groot economisch belang, omwille van bodemrijkdommen en de biodiversiteit. De lokale bevolking is slachtoffer van de strijd om de controle over die economische belangen.

Help de lokale bevolking om hun eigen onderwijs te organiseren, dat de leerlingen voorbereid op een leven op het platteland – met oog voor de bescherming van het milieu maar ook voor de verdediging en het respect van mensenrechten. Zo hoopt de Vredesgemeenschap de rekrutering van kinderen door de paramilitaire groeperingen tegen te gaan, maar ook te vermijden dat ze terecht komen in krottenwijken rond één van de grote steden of – erger nog – in de drugsmaffia.

Meer info over ‘Vredesopvoeding Apartadó – 2019/70‘ in ProMagazine 8.32-1 (pag. 1 & 4).

Print Friendly, PDF & Email