Popular Tags:

Actua: Moedige Irakezen helpen vluchtelingenkinderen overleven in kampen

Begin 2020: Irak is niet uit de actualiteit weg te slaan. Burgers zijn het slachtoffer van het escalerend conflict; en toch zijn er sterke mensen, onder meer in Mosul, die in die moeilijke omstandigheden overleven, zo bericht de vrt op haar nieuwssite.

Het is niet anders voor de twee moedige Irakezen die in hun land het in 2019 gelanceerde Proma-project coördineren en die dankzij financiële steun uit België intussen al heel wat kinderen in de vluchtelingenkampen rond Soleimaniya hebben kunnen helpen met medische zorgen. Al is die taak voor hen soms ook zwaar om dragen, want naast de succesverhalen is er ook al eens een kind dat het niet overleeft omdat de noodzakelijke medische hulp te laat komt…

school material IDP camp Irak

school material IDP camp Irak

 

 

 

 

 

 

Goed om te weten: naast financiële steun voor medische zorgen, hebben we in het najaar 2019 ter plaatse ook al onderwijsondersteunende hulp kunnen bieden aan jonge kinderen, in de vorm van boekentasjes, schoolgerief en warmere kleren voor tijdens de huidige wintermaanden. Een deel van die hulp werd gereserveerd voor weeskinderen.

pants IDP camp Irak

school materiaal IDP camp Irak

 

 

 

 

 

 

 

Uw steun aan ‘Kinderen vluchtenlingenkampen Irak – 2019/68‘ is welkom!

Print Friendly

Vredesonderwijs in conflictzone Colombia: nieuw

De kinderen van de Vredesgemeenschap kunnen niet meer in de school van hun oorspronkelijke gemeente San José terecht. De overheid gunt hen evenmin de inzet van leerkrachten in hun nieuwe vredesdorpen. Daarom organiseert de vredesgemeenschap van San José de Apartadó hun eigen alternatief onderwijs. Daarin staan vredesopvoeding, waardigheid en gewetensvorming centraal.

Het is een antwoord op het conflict in de regio waarin ze wonen, waarin verschillende gewapende partijen het tegen mekaar opnemen. De regio in deze uithoek van Colombia is van groot economisch belang, omwille van bodemrijkdommen en de biodiversiteit. De lokale bevolking is slachtoffer van de strijd om de controle over die economische belangen.

Help de lokale bevolking om hun eigen onderwijs te organiseren, dat de leerlingen voorbereid op een leven op het platteland – met oog voor de bescherming van het milieu maar ook voor de verdediging en het respect van mensenrechten. Zo hoopt de Vredesgemeenschap de rekrutering van kinderen door de paramilitaire groeperingen tegen te gaan, maar ook te vermijden dat ze terecht komen in krottenwijken rond één van de grote steden of – erger nog – in de drugsmaffia.

Meer info over ‘Vredesopvoeding Apartadó – 2019/70‘ in ProMagazine 8.32-1 (pag. 1 & 4).

Print Friendly

Nieuw onderwijsproject in Isiro – DR Congo

Hoe motiveert u kinderen het best om zich in te zetten op school als hun leefwereld niet veelbelovend is en hun ouders arm zijn?

Zusters actief in Isiro, in het Noord-Oosten van Congo – in vogelvlucht maar zo’n 250 km van de grens met Zuid-Soedan, willen elk jaar enkele gemotiveerde jongeren uit een dergelijke gezinssituatie helpen om hun studies te beëindigen. Die pas-afgestudeerden, meisjes alsook jongens, zullen daarna een rolmodel zijn voor de jongere kinderen. De leerlingen van de basisschool zullen zich eraan kunnen spiegelen.

Help de zusters zo om de jongere generatie te overtuigen dat er voor gemotiveerde jongeren na het beëindigen van hun studies wel degelijk perspectief is op een inkomen en een beter leven voor henzelf en voor hun familie. En dat dit ook geldt voor kinderen die niet het geluk hebben dat hun ouders al die jaren de schoolkosten kunnen blijven betalen.

Meer info over ‘Kinderen van Isiro – 2019/63‘ in ProMagazine 8.32-2 (pag. 1 & 2)

Print Friendly

Actua: erkenning fiscale attesten verlengd!

Een gift van minstens € 40 op jaarbasis blijft u ook de komende jaren een fiscaal voordeel opleveren.

Eind juni 2019, van zodra dat mogelijk was na de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2018 op de algemene vergadering van Proma, diende Proma een aanvraagdossier in bij de Belgische overheden om de erkenning om fiscale attesten te mogen uitgeven verlengd te krijgen voor de periode 2020-2025.

Na een grondig nazicht van dat aanvraagdossier en verder inspectiebezoek in onze kantoren, gaf de fiscale controleur een positief advies. Volgens zijn berekeningen bleven in 2018 Proma’s publiciteits- en beheerskosten beperkt tot 0,46% resp. 2,89%, samen dus slechts 3,45% (in 2017 in totaal 5,09%), waarmee Proma ver onder de door de overheid opgelegde limieten van 20% en 30% voor resp. publiciteits- en beheerskosten blijft. Vandaar dat wij de afgelopen jaren onze stelregel om minstens 90% van onze inkomsten effectief in onze onderwijsprojecten te investeren, konden respecteren.

Na het beëindigen van deze controleverrichtingen liet de officiële bevestiging van zowel het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking als dat van het Ministerie van Financiën dan ook niet lang op zich wachten: onze erkenning werd weerom voor zes jaar verlengd.

Print Friendly