Popular Tags:

Loka – nieuw schoolproject in Noord-India

De Loka-school in Bihar (India) nodigt u uit om te investeren in de kinderen van vandaag, de leiders van morgen.

De school verfijnt continu haar lessenpakket, om hun leerlingen optimaal te begeleiden in de zoektocht en ontwikkeling van hun talenten. Bijleren gebeurt niet enkel in functie van eigen interesses en ambities, maar is gericht op een meer harmonieuze en duurzame ontwikkeling: om mens én planeet erop vooruit te laten gaan.

De leiders van morgen:

  1. leren continu bij om hun eigen talenten verder te ontwikkelen;
  2. hebben tegelijk oog voor hun naasten en dragen zorg voor wie hulp nodig heeft;
  3. hebben evenzeer aandacht voor het milieu, de klimaatverandering en de gevolgen ervan.

Meer info over ‘Loka School for the future – 2019/69‘ in ProMagazine 8.32-3.

(also English version of ProMagazine 8.32-3 available on this site)

Print Friendly

Nieuw project kinderen vluchtelingenkampen Irak

Het begon met de installatie van grote speeltuigen in vluchtelingenkampen in Irak. Geleidelijk kreeg ondernemer Guido Valcke meer toegang tot twee kampen en ontdekte daar de noden van de kinderen, op het vlak van gezondheidszorg en op het vlak van onderwijs.

Sinds de opstart van de samenwerking met Proma, in augustus 2019, werd diezelfde maand al één operatieve ingreep op zo’n kind in het vluchtelingenkamp in de Koerdische zone rond de stad Suleimaniya gefinancierd. In september keurde Proma een nieuwe subsidie goed voor een tussenkomst in de schooluitgaven van 50 kinderen (niveau basisonderwijs) en 2 universiteitsstudenten; alsook voor de aankoop van een hoorapparaat en twee brillen.

Andere kinderen in Irak wachten op uw hulp, voor aangepaste medische zorgen en voor betere onderwijskansen.

Meer info over het project ‘steun kinderen vluchtelingenkampen Irak – 2019/68‘ in ProMagazine 8.31-3.

Print Friendly

Nieuw project Adis-Congo Lowela

school Adis-Congo Lowela (te renoveren)

Adis-Congo is op de eerste plaats een landbouwproject, omdat voor de lokale bevolking landbouw de komende jaren de belangrijkste bron van voeding en inkomen zal blijven. De toekomst van het agrarisch pilootproject wordt echter gehypothekeerd door de crisis waarin Congo zich bevindt, waardoor jongeren en vrouwen een gedegen basisopleiding missen om optimaal de dynamiek van het agrarisch project te ondersteunen.

Vandaar dat François Okitafumba, de lokale verantwoordelijke, steun vraagt voor:

vrouwen: de toekomst van het landbouwproject

  • de uitbouw van een bescheiden schooltje;
  • de aankoop voor de nodige uitrusting voor de beroepsopleiding hout & schrijnwerkerij;
  • de organisatie van alfabetiseringscursussen voor vrouwen.

Meer info over het project ‘Adis-Congo Lowela – 2019/65‘ leest u in ProMagazine 8.30-2 (pag. 3+4)

Print Friendly

Cijfers 2018 bevestigen positieve dynamiek

Hartelijk dank!

Proma kan voor 2018 mooie resultaten presenteren. Voor het tweede jaar op rij, noteren we een stijging van de ontvangsten uit giften. Ze stegen van € 294.103 in 2016 naar € 409.273 in 2018. Dat terwijl we de kosten goed onder controle wisten te houden, ondanks de verdubbeling van de omvang van ProMagazine. De portkosten voor de verzending stegen niet, de kosten van ontwerp uiteraard wel een beetje, de kosten van druk nauwelijks.

Er werden in 2018 nog meer subsidies uitgekeerd dan in 2017, in totaal € 787.042. Details van deze financiële rapportering vindt u op de webpagina cijfers & resultaten.

Die dynamiek is mee te danken aan de vele nieuwe projecten die we sinds begin 2017 lanceerden. Zij zorgen voor extra inkomsten – maar uiteraard ook voor extra financieringsbehoeften. In 2018 alleen al lanceerden we negen nieuwe projecten, waarvan vijf in Azië en drie in landen waar we nog niet actief waren: Egypte, Bangladesh en Nepal.

Proma verruimt uw blik op de wereld en nodigt u uit tot solidariteit met steeds meer kinderen wereldwijd.

Print Friendly