Popular Tags:

Cijfers 2019: een genuanceerd verhaal

De inkomsten uit giften lagen in 2019: € 406.040 – op gelijke hoogte als in 2018: € 409.273; ten opzichte van € 290.000 in 2016. Op zich de bevestiging van een mooi resultaat. Het kan evenwel de terugval in inkomsten uit legaten niet compenseren: van meer dan € 400.000 in 2016 naar € 165.000 in 2019.

Proma beschouwt alle in België gedragen kosten – de integrale personeelskost en publiciteitskosten zoals drukwerk ProMagazine en mailings inbegrepen – als werkingskosten. We stellen alles in het werk om die onder de 10%-drempel te houden. Voor 2019 is het verhaal op dat vlak genuanceerd.

De in 2019 uitgekeerde subsidies: € 850.521 – vertegenwoordigen wel meer dan 90% van de totale geboekte ‘kosten’. Onze werkingskosten bedroegen in 2019 € 77.146. Dat laatste bedrag is evenwel meer dan 10% van de totale inkomsten in 2019. Ook voor 2020 zullen we die 10% in dat opzicht wellicht niet kunnen respecteren, een situatie die op langere termijn niet houdbaar is, beseffen we.

Daarom werd medio 2020 beslist om in te grijpen op de personeelskost, de enige post waar een voldoende substantiële besparing mogelijk is. De inzet van de projectcoördinator werd herleid van 50% naar 30% vanaf 1 september 2020. Dat levert voor Proma op jaarbasis een besparing van meer dan € 10.000 op, om zo de 10%-drempel te kunnen blijven respecteren.

Wij danken u voor uw vertrouwen en voor uw blijvende steun!

Gedetailleerde financiële rapportering op de pagina ‘cijfers en resultaten’ en in het jaarverslag 2019.

Print Friendly

Actua Beiroet: nieuws uit vluchtelingenkamp Dbayeh

Het vluchtelingenkamp Dbayeh waar de kleine zusters van Nazaret actief zijn, ligt op zo’n 7 km van Beiroet. Uiteraard was ook daar op 4 augustus 2020 de explosie in de haven van Beiroet voelbaar. Die was immers 100x krachtiger dan die van de zwaarste niet-nucleaire bom!

Gelukkig was de materiële schade miniem en bleven alle zusters en medewerkers van het project, actief binnen het kamp, ongedeerd. Op 6 augustus liet zuster Jo evenwel weten: “Het lijden dat dit volk nu te dragen krijgt, is ongezien. Mensen hebben honger, kunnen zich niet meer laten verzorgen, zijn uitgeput. Bovendien is er reeds langer geen lichtpuntje meer. … Ook wij weten momenteel niet hoe het verder kan.”

Op 9 augustus volgde een bericht van zuster Magda: “Het is werkelijk apocalyptisch! … Ondanks alle dood, vernielingen en lijden blijven we geloven in nieuw leven voor dit volk en dit land. We zien reeds kleine lichtjes van opstanding in de grote solidariteit en de veerkracht van de Libanezen.”

Toch is het duidelijk dat de zusters de komende maanden vooral zullen moeten kunnen rekenen op internationale solidariteit. Ten eerste om de actuele noden het hoofd te kunnen bieden. En om vervolgens ook voor volgend jaar, 2021, perspectief te kunnen bieden aan de bewoners van het kamp. Graag uw steun, zodat de zusters rond Kerst de bevolking de blijde boodschap kunnen brengen dat er niet alleen hoop maar ook effectief middelen zijn om de dagdagelijkse zorgen het hoofd te bieden én om de kinderen verder naar school te laten gaan: te investeren in hun toekomst!

Meer info over ‘Dbayeh – 2011/03‘ in ProMagazine 9.35-4

Print Friendly

Gracias, padre Michel

Het mandaat van p. Michel Coppin sds liep af in het voorjaar 2020.

Sr. Roberta Tremarelli, Secretaris-Generaal van de Oeuvre Pontificale de la Sainte Enfance, dankt en looft hem voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren.

Lees de volledige brief in ProMagazine 9.35-1, pagina 3. U vindt dat nummer op deze website. Klik op de banner ‘ProMagazine’. De digitale versie van het nummer opent u in het overzicht dat u op die pagina vindt.

Uw bijdrage aan de onderwijsprojecten ‘Sainte Enfance’ is van harte welkom!

Print Friendly

Meisje, sta op! Talitha cumi, smile

Meisjes hebben het in India niet onder de markt. Sinds enkele jaren vallen steeds meer jonge meisjes ten prooi aan mensenhandelaars. Sommigen belanden zo zelfs in het Midden-Oosten, waar ze dan uitgebuit worden.

In een vrt-reportage belichtte Rudi Vranckx het nieuwe fenomeen van de klimaatslaven. De jarenlange periodes van droogte plots gevolgd door bijzonder overvloedige regenval met zware overstromingen tot gevolg zijn desastreus voor de landbouw. Het grootste deel van de Indiase bevolking leeft echter van de landbouw. Gezinnen proberen de (klimaat)crisis het hoofd te bieden, maar de ‘oplossingen’ duwen jonge meisjes vaak in handen van mensenhandelaars.

Het project ‘Taltiha cumi – smiles’ wil die mensenhandel een halt toeroepen, door jonge meisjes zo te ondersteunen dat ze – zelfs als Dalit/kasteloze – de rug rechten/opstaan en beseffen dat onderwijs dé sleutel is tot een beter leven: mondiger, zelfstandiger, beter gewapend tegen inlijving als goedkope huisslavinnen in India zelf of in het buitenland. ‘Meisje sta op – glimlach’ !

Meer info over ‘Talitha cumi-SMILES – 2020/74‘ in ProMagazine 9.35-2 (pag. 1 & 4).

Print Friendly