Popular Tags:

VRO Yanadi, nieuw project steunt vrouwen in Zuid-India

‘VRO’ is een begrip.De ‘Village Reconstruction Organisation‘ is een initiatief van de Belgisch pater Windey (1921-2009), als antwoord op de nood aan herhuisvesting van slachtoffers van zware overstromingen. Die problematiek is na zoveel tientallen jaren nog steeds actueel in het zuiden van India, helaas. Vandaar dat de Belgisch-Indische tak (BIVRO) nog steeds geld blijft inzamelen voor herhuisvesting en onderwijsprojecten voor kinderen.

Het nieuwe Proma-project VRO Yanadi (2018-58) vraagt uw steun voor een trainingsprogramma voor vrouwen in de Yanadi-gemeenschappen in het district Guntur van de staat Andhra Pradesh, in Zuid-India. Tweemaal per jaar zullen op twee locaties 25 vrouwen gedurende vier maanden opleidingen volgen die hen voorbereiden op een actieve rol in het economisch leven.

Meer info in ProMagazine nr. 7.28-2, pagina 1+4.

 

Print Friendly

Wonderland Manakamana, nieuw project in Nepal

Anit verhuisde een 20-tal jaar geleden vanuit Nepal naar België. Hij houdt nog steeds contact met zijn familie. Hij steunt ook een schooltje in een arme wijk van de hoofdstad Kathmandu en kan daarbij rekenen op een groeiend team enthousiaste sympathisanten.

Een daarvan was Lena, die tijdens haar reis door Nepal de tijd nam om het schooltje te bezoeken. Ze geraakte begeesterd door haar ontmoeting met enthousiaste kinderen en hun geëngageerde leerkrachten. Vandaar dat ze het team rond Anit vervoegde en nu mee steun vraagt.

Doel van het project Wonderland Manakamana (2018/60) is om meer ouders uit de arme wijk waar het schooltje ligt, te overtuigen om hun kind effectief naar school te sturen. Dankzij uw steun kan de school meer gratis maaltijden en schoolmateriaal aanbieden alsook meer leerkrachten inzetten voor zorg op maat en begeleiding van de nieuwe instappers.

Meer info in ProMagazine nr. 7.28-2, pag. 3

Print Friendly

Steun nieuw project ‘Khulna Students’ in Bangladesh

In Bangladesh zijn katholieken een kleine minderheid. De kerk in Bangladesh is arm en dat geldt zeker voor Khulna, een van de armste bisdommen van het land.

Fr. Dominic is er parochiepriester, in Shimulia – een parochie dicht bij de grens met India. Hij leidt er ook twee scholen en een weeshuis.

Met uw steun wil hij de weeskinderen alsook de kinderen van Dalit-ouders de kans geven om naar de basisschool te gaan. Om de schoolkosten van een groep van 25 leerlingen gedurende een jaar te dekken, is een budget van € 3.000 nodig (Khulna Students – 2018/57).

Meer info in ProMagazine 7.28-1, pag. 2.

Print Friendly

Nieuw vormingsproject in Kole – DR Congo

De regio rond Kole ligt centraal in Congo maar is slecht ontsloten. Daardoor hebben de klassieke vormingsprojecten van de lokale vzw ODOH weinig impact, zeker niet in de strijd tegen de ondervoeding van de lokale bevolking. Vandaar dat nu meer ingezet wordt op vormingen rond landbouw en visserij / het kweken van vissen.

Een aantal Belgen heeft zich geëngageerd om hun expertise ter beschikking te stellen en technische ondersteuning te bieden. De bevolking is volop bezig met vijvers uit te graven om er vis te kweken.

Uw financiële steun zal het mogelijk maken om meer mensen bij het project te betrekken en voor hen de nodige technische inzichten bij te brengen. Bedoeling is om op relatief korte termijn de landbouw te diversifiëren en ook via de visvangst de ondervoeding van de eigen bevolking te bestrijden en bovendien nog extra inkomsten te genereren (Kole agro-pisciculture – 2018/59).

Meer info in ProMagazine nr. 7.28-2, pag. 2

Print Friendly