Popular Tags:

Chirumalar – Little Flower, unique school in South India *** new project ***

Project: chirumalar constructive pedagogy (2018/52)

More information in ProMagazine 7.26-3, pag. 1+2 (English version !available on this site)

Meer informatie in ProMagazine 7.25-2, pag. 1+2 (Nederlandstalige versie)

De vidiyal gemeenschap stelde vast dat noch ongeschoolde Dalit-ouders noch hun kinderen begeesterd raakten door de traditionele ‘instructieve’ onderwijsmethode. Daarom zette ze het kind centraal in hun onderwijsmethode, via een zogenaamd constructieve pedagogiek. Ze stimuleren de kinderen om vragen te stellen en zo zelf hun kennis uit te bouwen en veel bij te leren.

De naam van de school in kwestie, Chirumalar, betekent in de Tamil taal ‘kleine bloem‘. Binnen de groep kinderen gaat bijzondere aandacht naar de opvoeding van meisjes, omdat vooral hún positie in de Indiase maatschappij moet verbeterd worden. Dit vernieuwend schoolproject beoogt deze meisjes te laten openbloeien. Help mee om het succesverhaal van de constructieve school te doen voortduren!

Print Friendly

Beknopt jaaroverzicht 2017

Proma sloot 2017 af met € 123.214 ‘verlies’ en dat mag u gerust een goede zaak noemen. Dat boekhoudkundig verlies wijst er in ons geval immers op dat Proma in 2017 meer subsidies heeft toegekend dan de totale inkomsten uit giften en legaten in datzelfde jaar.

Op zich kan dat geen kwaad. Proma sloot 2016 immers af met een winst van € 144.025, vooral dankzij een omvangrijk legaat op het einde van 2016. De gelden daarvan konden we datzelfde jaar niet meer gebruiken om onderwijsprojecten te ondersteunen. Die achterstand hebben we in 2017 weggewerkt.

Ander opmerkelijk nieuws uit onze jaarrekening: in 2017 noteerden we op het vlak van giften een stijging van 10%, zowel de totale inkomsten uit giften als het aantal donateurs (aantal uitgereikte fiscale attesten). Het totale bedrag aan uitgekeerde subsidies bedroeg € 651.925,35. Details van deze financiële rapportering vindt u op de webpagina cijfers & resultaten.

Print Friendly

Proficiat & Fijne vakantie !

Inderdaad een dikke PROFICIAT aan alle leerlingen van de 2de graad 

en in het bijzonder de leerlingen van het 4de jaar Handel  (zie foto) van het Sint-Martinuscollege van Overijse.

Doorheen het jaar zamelden de leerlingen van de 2de graad met allerlei acties geld in om het Orper-project (D.R. Congo – Proma referentie 2011/26) te steunen. De leerlingen van het 4de jaar Handel (TSO) leverden daarin dit schooljaar de grootste bijdrage – alsook een zware inspanning (bijzonder veel gesponsorde baantjes gezwommen + pannenkoekenbak).

Een schitterend resultaat – hartelijk dank voor jullie inzet!!

We wensen jullie een fijne vakantie. Jullie hebben het dubbel en dik verdiend.

Groetjes van Proma, van Pater Antoon Van den Broeck (svd) en de verantwoordelijken van het Orper-project in de D.R. Congo: P. Alpha Mazenga (svd) en P. Ange-Albert Kufwakuziku (svd) – voormalig en huidig directeur van het Orper-project.

Print Friendly

Lukafu: directe steun aan micro-projecten werkt!

De situatie in de DR Congo lijkt in een totale impasse beland te zijn. Niet zo met ons onderwijsproject Lukafu. De financiële steun die p. Jean-Marie rechtstreeks krijgt uit België levert de Congolese bevolking in en rond Lukafu twee keer voordeel op.

De steun aan het onderwijsproject ‘Lukafu’ gaat naar diverse scholen in de gemeenschap. Jean-Marie heeft daarbij bijzondere aandacht voor de technische en beroepsopleidingen: Congo is immers een land dat nood heeft aan heropbouw.

Leerkrachten en leerlingen zijn echter niet alleen actief in klaslokalen, ze leveren een reële bijdrage in de omgeving: ze helpen mee aan de bouw van scholen, hospitalen, gezondheidscentra; ze fabriceren schoolbanken voor medestudenten; helpen mee aan heraanleg van bruggen; werken mee aan aanleg installaties voor watervoorzieningen, van zonnepanelen, e.d. De jeugd leert zich dus van jongs af aan inzetten voor de heropbouw van de samenleving.

Uw bijdrage om deze positieve dynamiek te ondersteunen, is van harte welkom (Lukafu – 2011/27).

Meer informatie in ProMagazine nr. 7.25 – 1 (p. 1 en 2).

Print Friendly