Edembo, D.R. Congo

Met het project Edembo steunt Proma drie beloftevolle jongeren in Kinshasa en Lubumbashi tijdens hun hogere studies. Ze bulken van het talent, maar hebben geen geld voor hogere studies. Tijd voor Proma om in te grijpen.

Elisabeth Adimonzi, Khonde Ketshoura en Sephora Panbu kunnen op onze steun rekenen. De 23-jarige Elisabeth volgt een graduaat hostess in Kinshasa, de 25-jarige Khonde studeert rechten in Lubumbashi en de 19-jarige Sephora Engelse taal- en letterkunde in Kinshasa. We betalen het inschrijvingsgeld, de bibliotheekkosten, de handboeken en de syllabi.

Een goede opleiding geeft hen zicht op een job zodat ze zelfstandig in het leven kunnen staan en zich kunnen ontplooien. Kijk maar naar Jacques Manene en François Lubutu. Deze jonge mannen studeerden, mede dankzij onze steun de voorbije jaren, in 2013 af als licentiaat in de economie en krijgen nu de kans om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt!

Vermeld 2011/04 Edembo in de mededeling van je overschrijving.

ProjectenProjecten AfrikaStudiebeurzen

Print Friendly, PDF & Email