Vorming over gezondheidszorg, D.R. Congo

GezondheidseducatieIn Kikwit, in het zuidwesten van de Democratische Republiek Congo, worden veel mensen ziek omdat ze weinig of niets weten over een gezonde levensstijl en de elementaire hygiënevoorschriften niet kennen. Daarom organiseren we vormingssessies over basisgezondheidszorg voor jonge ouders met kleine kinderen en aanstaande ouders. Ook kinderen en jongeren uit het lager en middelbaar onderwijs volgen deze vormingen.

Animatoren van zeven organisaties uit het middenveld, zoals vrouwengroepen en mutualiteiten, verzorgen deze vormingen. Ze trekken naar middelbare scholen en sensibiliseren jongeren over de overdracht van hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Ze maken hen bewust van de gevaren van een clandestiene abortus en een drugs- en alcoholverslaving. Bovendien leren ze hen de beginselen van een gezonde levensstijl. Kinderen in de lagere school komen meer te weten over basishygiëne en evenwichtige, gezonde voeding. Tijdens verschillende samenkomsten verspreid over de stad leren (toekomstige) ouders over de juiste voeding voor hun kinderen, vaccinaties en de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen om hun kroost te beschermen tegen malaria.

Proma geeft de 21 animatoren van deze vormingssessies een duwtje in de rug. We zorgen voor een vergoeding voor elke animator en helpen hen bij de aankoop van ICT-materiaal. Met onze steun nemen de animatoren bovendien zelf deel aan vormingssessies om hun kennis en vaardigheden op punt te zetten.

Steun dit project en vermeld 2015/44 Gezondheidseducatie in de mededeling van je overschrijving.

ProjectenProjecten AfrikaVorming jongerenVorming volwassenen

Print Friendly, PDF & Email