Popular Tags:

K’Anchay, Bolivia

K'AnchayIn het Hoogland van Bolivia steunen we acht internaten. De internaten functioneren als kleine educatieve gemeenschappen voor jongeren afkomstig uit landbouwfamilies in ver afgelegen gebieden in Noord-Potosí. We nemen een deel van de werkingskosten van de internaten op ons en betalen de schoolkosten van een vijftiental internen tijdens hun middelbare en hogere studies. De jongeren die we steunen zijn voornamelijk meisjes die uit arme families komen en ijverige studenten zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Escola João Paulo II, Brazilië

Escola JP IIIn de periferie van Palmas, in de centraal gelegen Braziliaanse deelstaat Tocantins, verwelkomt de Johannes Paulus-II school kinderen uit arme of gebroken families met open armen. Ook dove kinderen en kinderen die elders niet welkom zijn, kunnen er terecht. In 2010 volgden zo’n 638 leerlingen er kleuter- en lager onderwijs.

De verscheidenheid in leerlingenprofiel nodigt uit tot creativiteit en steeds verdergaande pedagogische vernieuwing maar vraagt ook extra financiële middelen. Hier steekt Proma een handje toe. Een deel van het onderhoud van de school, de inrichting en het didactisch materiaal nemen wij voor onze rekening.

Print Friendly, PDF & Email

Esperanza del mañana, Colombia

Cooperativa BelloSamen met de lokale begeleiders van het project Esperanza del mañana, Spaans voor “hoop van morgen”, nemen we de vorming van een vijftigtal jongeren in de grootstad Medellín op ons. De jongeren komen uit families elders in Colombia die in Medellín op zoek zijn naar een beter leven. Maar de realiteit is vaak ontnuchterend. Ze zoeken onderdak in rancho’s. Dat zijn armoedige woningen van hout of golfplaten zonder stromend water en elektriciteit. Ze hebben weinig uitzicht op werk en onderwijs en vallen makkelijk ten prooi aan criminele gewapende bendes, prostitutie en drugshandel.

Om dat te voorkomen nemen we hen met Esperanza del mañana onder onze vleugels. We betalen het schoolgeld, de transportkosten van en naar school, de handboeken, het schoolmateriaal en de uniformen. Maar er is meer. Opdat ze na de schooluren niet op straat rondzwerven, organiseren we workshops over een breed gamma aan thema’s. Er zijn bijvoorbeeld workshops Engels en wiskunde voor jongeren die het hiermee wat moeilijker hebben op school. In andere workshops richten we ons op normen en waarden, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. In deze fotocompilatie laten de jongeren zien wat ze in 2014 in de verschillende workshops deden. Onlangs volgden jongeren nog een cursus over gezonde voeding. Het relaas lees je in ProMagazine. Je ziet, het aanbod is divers!

Print Friendly, PDF & Email

Casa del Niño, Argentinië

Een veertigtal kinderen tussen één en twaalf jaar uit Lobos in de provincie Buenos Aires kunnen voor en na schooltijd terecht in het centrum Casa del Niño.

Met uitzondering van de allerkleinsten gaan ze in de voor- of namiddag naar school. Voor en na school vormen begeleiders hen tot verantwoordelijke, zelfstandige en welopgevoede jonge volwassenen. Zo leren ze de regels respecteren, functioneren in de maatschappij en op eigen benen staan. De opvoeders brengen hen hygiënevoorschriften en het belang van gezonde voeding bij en leren hen nauwkeurig en in groep werken. Een tijdje geleden richtten ze met de steun van Proma een workshop brood bakken in. Met succes, zoals je kunt lezen in ProMagazine.

Print Friendly, PDF & Email