NIEUW! PATH Finder, Oeganda

In Kasoko-Kiganda, een sloppenwijk in Centraal-Oeganda, maken kinderen en jongeren maar liefst 65% van de bevolking uit. Velen onder hen worden verwaarloosd of misbruikt en krijgen niet de omkadering waarop ze recht hebben. Het merendeel gaat niet naar school, omdat hun familie de schoolkosten niet kan betalen of er geen belang aan hecht. Kasoko-Kiganda, een wijk vol gemiste kansen.

Gelukkig is Godfrey van het PATH Finder project er. Samen met zijn ploeg vrijwilligers en met de steun van Proma richt hij zich op de integrale ontwikkeling van deze kinderen. Zo geeft hij de kinderen van Kasoko-Kiganda weer kansen.Dit betekent dat ze niet alleen aandacht hebben voor hun onderwijskundige, maar ook voor hun sociale, spirituele en emotionele ontwikkeling. De kinderen krijgen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, voeding en medische zorgen. Godfrey en zijn ploeg volgen hun groei en ontwikkeling op, begeleiden de ouders en helpen de kinderen op te groeien tot leidersfiguren die werk maken van hun eigen toekomst en die van hun generatiegenoten. Kinderen in een uiterst precaire situatie zoals wezen, vluchtelingen en kinderen in extreme armoede krijgen prioriteit.

Met slechts 28 euro per maand maak je de begeleiding van één kind al mogelijk. Doe je mee je duit in het zakje?

Vermeld 2015/45 PATH Finder in de mededeling van je overschrijving.

Het PATH Finder project in ProMagazine.

ProjectenProjecten AfrikaStudiebeurzenVorming jongeren

Print Friendly, PDF & Email