School zonder geweld, Kameroen

Het project richt zich in eerste instantie op leerkrachten en opvoeders. Het doel is een geweldloze opvoeding te promoten, zowel in de scholen maar ook in de relatie tussen de ouders en hun kinderen die naar de betrokken scholen gaan. In Kameroen is immers de opvatting nog wijd verspreid dat fysieke en psychologische bestraffing een essentieel deel uitmaakt van een goede opvoeding.

Om leerkrachten en ouders van het tegendeel te overtuigen hebben Hyacinthe en zijn team een vormingsprogramma ontwikkeld en reeds met succes in een aantal pilootscholen toegepast. Nu willen ze dit programma verdiepen en ook in andere scholen dezelfde positieve dynamiek voor geweldloze opvoeding introduceren.

Vermeld 2017/48 School zonder geweld in de mededeling van je overschrijving.

Print Friendly, PDF & Email